Du fortjener det bedste- Lad os skabe sammen!

Kontakt os på tlf. 30 38 18 30 – hvem ved, det kan blive starten på noget stort og smukt!

Designmejeriets grundidé
og passion er bygget op om

KREATIVITET

For os er kreativitet en menneskelig drivkraft. Det, der sætter kreativiteten i gang, er et møde med omgivelserne; indre som ydre. At være kreativ er at tænke eller handle på en måde, som man ikke plejer – modsat rutiner og vaner. Kreativitet handler således om at kunne se nye sammenhænge og sætte sin viden sammen på nye måder – og er motoren for innovation og forandring. Det giver ikke alene flere muligheder, men også bedre beslutninger i det hele taget. Livet er i os og omkring os, når vi er kreative.

KULTUR

Med kultur taler vi om det dyrkede – modsat natur. Kultur er noget, vi har, noget, vi er, og noget, vi gør noget med. Kultur er den lim, der binder os sammen. Det er vaner eller traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet. Det er her, vi dannes som samfundsvæsner. Det er også i kulturen, vi dyrker ånden og drager omsorg for sjælens vækst. Kultur viser således både bagud mod identitet og fremad mod dannelse. Vi koncepturerer og former vores liv gennem kulturen

KOMMUNIKATION

Vi kan lide ordet i sin grundform, hvor det betyder at udveksle meddelelser, gøre fælles, dele med nogen. Kommunikation handler ikke kun om det sproglige indhold, men også hvordan vi taler (sammen). Kommunikation er en uundgåelig og uundværlig del af vores liv som mennesker. Uden at kommunikere med hinanden kan vi ikke danne relationer og heller ikke danne os som individer. Vi modtager, og vi giver, når vi kommunikerer.

Designmejeriets faste samarbejdspartnere

Vision P Design

Forløb indenfor lederskabs-, organisations-, koncept- og forretningsudvikling, hvor vi sætter perspektiv og passion er i højsædet.

Integrative dannelsesforløb er til de fremtidsorienterede virksomheder og organisationer, offentlige såvel som private, der ønsker ansatte, der tager deres entusiasme, viden og hittepåsomhed med på arbejde.
Besøg Vision P her

Ex3 Vision

Ex3 Tools & Education er totalleverandør af procesværktøjer til forretnings- og organisationsudvikling på alle organisatoriske niveauer. Vi samarbejder med konsulenter, konsulenthuse, ledere og organisationer gennem partnerskaber og den abonnementsløsning, der skaber størst værdi for den enkelte partner.

Læs mere here 

Unisans

Unisans har gennem mange år lavet Teamcooking og Designemejerriet er de perfekte faciliteter til at gøre det. Teamcooking kan være til firmaet, der ønsker teambuilding, eller privatpersoner, der ønsker en anerledes fødselsdag, eller… hvad har du af gode ideer. Se mere her. 

Tjek os ud på unisans.dk

Teamcooking

Teamcooking er er en icebreaker. Mad har den unikke egenskab at kunne nedbryde barrierer og skabe relationer. Mens der snittes og hakkes, røres og rives, dampes og koges, har talen frit løb, tankerne slippes fri, og nærvær kan finde plads. Der er rum til fordybelse, kreativiteten kan komme til udtryk, og ukendte talenter kan vise deres kunst.

Et team, der har kendskab til hinandens styrker og svagheder – udover de kompetencer, der bruges rent fagligt – er et stærkt og harmonisk team.

Lad dig inspirere

DU designer kultur!

Her hos os i Designmejeriet designes adfærd. Adfærd som DET, DU møder omverden med, DET DU viser omverden af DIG – og DET som omverden opfatter om DIG- og DINE aktionsmønstre.

Adfærdsdesign handler om at bruge viden fra felterne psykologi, sociologi og antropologi til at påvirke den kontekst (rammesætning), vi mennesker lever i og træffer beslutninger på grundlag af. Når konteksten ændres, ændres adfærden.
For os i Designmejeriet er adfærdsdesign nutidens viden, visdom og bevidsthed om adfærdspsykologi bragt i spil i en nytidsform. Teorier bragt til handlingsgrundlag, gjort formbart -og dermed antage et selv-drevet design i DIN adfærd.

Grundlæggende principper 
At bevidstgøre!
At tage sin magt hjem til sig – empowerment!
At “gøre mere af DET, der driver dig – og du er god til”-fokus!
At overskrive uhensigtsmæssige vaner med nye, der skaber trivsel i livet!
At skabe håb og tro på at forandring er mulig – og udvikling en naturlig ressource i dig!
At motivere til ejerskab og personlig lederskab!
At finde frem til det enkelte menneskes kernekompetencer!
At imødekomme modstand og finde ressourcer i den!
At lære at udøve de nye færdigheder!

Vi designer Kultur og fællesskaber

Designmejeriet er et hus med højt til loftet – klar til at byde indenfor til et hav af muligheder. Her er helheden i centrum og kælet for de små detaljer. Vi ønsker at designe rum til fællesskaber med bevidst fokus på kreativitet, kultur og kommunikation.

Helheden findes i diamanten her til venstre. Uslebent forbinder den livsområderne erhverv, privat og social med livsformål, livskvalitet og livsstil. Dette er mejeriet som tidligere produktionssted et fysisk manifest for. Derfor var vi heller ikke i tvivl, da vi fandt stedet.

Det var været igennem en omfattende forandringsproces, men står nu klar til at byde indenfor.
Velkommen!

NÅR DET SKAL GI´MENING

Hjertesager

Vores CSR-strategi handler om -sager, som stemmer overens med vores
grundidé om at designe rum til fællesskaber med bevidst fokus på kreativitet,
kultur og kommunikation.