Vi arbejder ud fra DESIGN-modellen

DESIGN-modellen sikrer dig , at vi kommer hele vejen rundt om opgaven og ikke overser noget, der kan have en vigtig betydning. Når vi rådgiver dig om den bedste udviklingsvej, går vi altid igennem de seks faser – for det sikrer os det bedste resultat for dig. DESIGN-modellen er den model, der binder processen sammen.

DEFENITION

Sammen sætter vi rammen, målet, meningen og stemningen. På den måde opnår vi tryghed, sikrer effektiviteten, skaber grundlaget for anerkendelse og bærer accept til processen.

EMOTION

At sætte energi i bevægelse åbner for, at erfaringer af såvel metodisk som følelsesmæssig karakter kan komme i spil. Nu skal der både bredde og dybde på. Styrker og begrænsninger skal bevidnes, og både de maskuline og de feminine aspekter skal med i denne fase.

SYMBOL

Mellem signal og symbol handler det om at registrere og fornemme, hvad der er artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. I taler – vi lytter. I viser – vi betragter. I sætter i spil – vi mærker. Alle associationer skal på bordet.

NAVIGERING

Her søsætter vi. Er projektet, processen, produktet og eller personerne bag klar til at stå på egne ben nu? Måske er designeren kaptajn, måske pilot, dirigent, kontrollør, coach, rådgiver, opsamler, facilitator…måske en af rollerne, måske flere. Der skal navigeres på alle niveauer – og navigationen skal ske i overensstemmelse med det definerede.

GENERERING

”At handle er at forvandle”. Det er i handlingen, at forvandlingen sker. Her frembringer vi sammen de bedste indsatser på baggrund af de definerede rammer, mål, meninger og stemninger. Derfor arbejder vi også med, hvor der er flow og hvor der er modstand i processen.

IDENTIFICERING

At kunne genkende sig selv og eller spejle sig er vigtige elementer i at kunne udvikle, stabilisere, være til stede og handle i enhver form for proces. I denne fase skal vi sammen turde forme, ’give liv til’ og nærme os et fælles tredje.