Flowdesign

FLOW er meningsfuldhed, tilfredshed, styrke og oplevelsen af sammenhæng.
Her mestres udfordringer i respekt for ressourcer.
Flow er kreativitet, kultur og kommunikation sat i samspil.
Forbedret læring, styrket hukommelse, foretagsomhed og innovation opnås.
Flow er at være opslugt i nuet, så tids- og selvfornemmelse ændres.
Flow er at være del af ……

Ring til os på tlf. 3038 1830

De 9 livselementer er omdrejningspunktet:
Kærlighed                 Synkronicitet                 Helse
Økonomi                   Beskæftigelse               Miljø
Individualitet             Fællesskab                    Dannelse