Vi arbejder med flowgrafen

Udfordringer

Ressourcer

Vision

Udbrændthed

Kedsomhed

Niveauer