Teamet

Vi er passionerede ildsjæle, som blot elsker at arbejde med og omkring andre mennesker. Med FLOWdesign på dagsorden forenes blødere humanistiske værdier med skarpe forretningsværdier, fordi vi tror på, at vi mennesker bedst udfolder vores potentiale, vokser og trives, når vi vises tillid og tager et personligt ansvar. Oprigtighed og gensidig interesse i faglig og personlig udvikling, lyst, nærvær, næstekærlighed og respekt for andres integritet er således ord, vi baserer FLOWdesign-teamets grundværdier på.